Od soboty 27 marca b.r. limit osób, które mogą przebywać jednocześnie w kościele wynosi 30 osób. Prosimy o odpowiedzialne zastosowanie się do przepisów i przestrzeganie zasad sanitarnych. Należy zachować odległość 1,5 m, nie gromadzić się w ławkach na końcu kościoła ale na całej powierzchni kościoła. Na chórze może znajdować się 5 osób.  Osoby młodsze mogą uczestniczyć w liturgii  na zewnątrz kościoła z zachowaniem dystansu. W pierwszej kolejności miejsce w kościele zarezerwowane jest dla osób, które zamówiły intencje, prosimy, aby zajmowały ławki bliżej ołtarza.