Sługa Boży kard. August Hlond, który przemawiając na ruinach katedry we Wrocławiu podczas poświęcenia statuy Najświetszej Maryi Panny , 22 września 1948 roku, powiedział m.in. „Idziemy w nowe czasy z wiarą w wieczność, idziemy w nowe czasy z Najświetszą Maryją Panną, która nam przez wieki była Przewodniczką i Królową. (…) Bo tej Matki potrzebujemy, bo ta przyszłość idzie, a ta przyszłość będzie lepsza, bo wykrzesana tą Wszechmocą, którą Bóg w naszych czasach w ręce Matki Najświętszej składa. Ona tę wszechmoc dzierży w swym ręku. Ona kierunki nadawać będzie światu. Ona narody poprowadzi tą Wszechmocą Bożą, której staje się na lata najbliższe szafarką(…) Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłościa bliźniego i Różańcem.”

/Cz. Ryszka, Drabina do nieba. Dzieje Różańca, s. 9./