Od soboty 7 listopada br., w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące ilości osób w kościele podczas sprawowania Mszy Świętych i nabożenśtw w kościele.   a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu.   Osoby mają dodatkowo zachować odległość minimum 1,5 m oraz mieć zasłonięte maseczką usta i nos.