Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych to czas, kiedy w sposób szczególny myślimy o naszych bliskich, którzy już zakończyli ziemską pielgrzymkę. 
Nawiedzanie cmentarzy i modlitwa nad grobami zmarłych z naszych rodzin, bliskich i przyjaciół jest pięknym i potrzebnym znakiem naszej wiary w zmartwychwstanie.  
W tym roku ten szczególny czas naznaczony został wzmagającą się pandemią koronowirusa, wzywając nas wszystkich do większej ostrożności i odpowiedzialności podczas odwiedzania cmentarzy.  
Papież Franciszek w związku z pandemią wydał dekret wydłużający na cały miesiąc listopad okres zyskania odpustu za zmarłych, który można uzyskać modląc się za zmarłych i nawiedzając cmentarze.   Dlatego zachęcamy wszyskich, aby nawiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć w czasie na cały miesiąc listopad.
Nawiedzając cmentarze zachowajmy wszystkie obostrzenia mając na uwadze dobro, zdrowie i życie swoje i innych osób.   Niech czas modlitwy za zmarłych napełnia nasze serca nadzieją i umacnia naszą wiarę w Zmartwychwstanie Chrystusa.  

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Diecezji Bielsko-Żywieckiej    

Jednocześnie przypominamy:  
1. Obecnie we wszystkich kościołach i kaplicach obowiązuje ograniczenie ilości wiernych do 1 osoby na 7 metrów kwadratowych.  
2. Nie odprawiamy nabożeństw za zmarłych, ani Mszy Świętych na cmentarzu. Nabożeństwo możemy zorganizować w kościele z zachowaniem obostrzeń.  
3. Dzieci i młodzież nie mogą sprzedawać zniczy na cmentarzach oraz przed kościołami.  
4. Dalej obowiązują wszystkie zalecenia podane 16 października 2020r.   Obostrzenia wymagają od nas wielkiej cierpliwości i zmiany podejścia do duszpasterstwa, dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim podejmującym wyzwania, które niesie z sobą okres pandemii i przestrzegającym zasad sanitarnych. Jednocześnie prosimy, aby wszyscy realizowali wskazania sanitarne mające na celu ochronę zdrowia i życia księży i parafian.