Świece wigilijne Caritas

Jak co roku Zespół Charytatywny w naszej Parafii rozprowadza świece wigilijne. W cenie zakupu dla parafii zawarta jest ofiara na dzieła dobroczynne prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 
Różnica pomiędzy tą sumą a ofiara składana przez Parafian przeznaczona jest na cele charytatywne naszej Parafii.
Cena świecy min. 10 zł
Bóg zapłać za składane ofiary!

Opłatki wigilijne

Opłatki wigilijne są przygotowywane przez Panie z Zespołu Charytatywnego  z zachowaniem odpowiednich przepisów sanitarnych.
Po upływie dwóch tygodni (początek grudnia) opłatki będą do nabycia w kościele. Ofiary są przeznaczone na cele charytatywne w naszej Parafii. Zebranymi ofiarami dysponuje Zespół Charytatywny.

Bóg zapłać za składane ofiary!

Dziękuję Paniom z Zespołu Charytatywnego za całoroczne zaangażowanie w akcje charytatywne  i wykonywane w związku z tym prace.

                                                                                                 Ks. Proboszcz