Drodzy Parafianie,
Stojąc przy ołtarzu u stóp Matki Bożej Różańcowej
polecam Was i Wasze Rodziny opiece Jej Syna, Zmartwychwstałego Jezusa.

Niech Jego miłosierne Serce pełne łaski doda otuchy
i wleje nadzieję w tym trudnym czasie dla Ojczyzny
i świata, czasie panującej epidemii, która uniemożliwia nam spotkanie osobiście.  
Niech moc płynąca z tajemnicy Zmartwychwstania,
pobudzi naszą wiarę,
wzmocni miłość w rodzinach,
otoczy pokojem,
pokona wszelkie lęki,
obawy i cierpienie.
Zdrowych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
.
Z nadzieją spotkania, modlitewną pamięcią
i wielkanocnym błogosławieństwem

Ks. Proboszcz Władysław Piekarski