„…rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie odbierze” (J 16,22)
Mimo, że w naszym życiu cieniem kładą się nieodłączne smutki, lęki, niepewność jutra, doświadczenie przemijania i ból kolejnych rozstań to Jezus, który wielokrotnie zapowiadał swoje zmartwychwstanie widzi i obiecuje już radość płynącą z udziału w Jego zwycięstwie.
Ewangeliści z entuzjazmem przekazują wieść o wielkiej radości tych, którzy spotkali Zmartwychwstałego. Radość Marii Magdaleny przy pustym grobie i jej okrzyk: „Nauczycielu!” (J 20,16) Radość uczniów tkwiących w niepewności  za zamkniętymi drzwiami Wieczernika, że Pan powrócił do nich żywy. „Uradowali się Uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20,20) Radość Tomasza „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28) Radość Jana, Piotra i innych, którzy o poranku nad brzegiem jeziora rozpoznali Pana:
  „ To jest Pan” (J21,7). Radość niewiast słyszących zapewnienie anioła, że On żyje i biegnących oznajmić to innym. Radość wędrowców do Emaus, którzy doświadczyli bliskości Zmartwychwstałego : „czyż serca nie pałały w nas…: ( Łk 24,32).
Wreszcie ogromna radość Maryi spoglądającej w oblicze żyjącego Syna i Magnificat Jej Serca wypełniony pełną treścią o dokonanym odkupieniu człowieka.

Drodzy Parafianie, serdecznie życzę Wam tej samej radości, która przepełniała wspomnianych świadków spełniania Bożych obietnic. Przez szczere wyznanie Jego Imienia, otwarcie nawróconych serc na Jego łaskę i miłosierdzie zapraszamy upragnionego Gościa do naszych rodzin.
Niech pokój ducha i entuzjazm wiary rozświetlą przyszłość.

Ks. Proboszcz