Kierując się troską o zdrowie nasze i naszych bliźnich oraz zachowując wszelkie przepisy sanitarne jak i wskazówki Ks. Biskupa Diecezji liturgia Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota będzie sprawowana bez udziału wiernych. Bardzo proszę o dostosowanie się do zaleceń.
Wskazówki dla wiernych, jak przeżyć duchowo Triduum Paschalne , modlitwy rodziny na ten czas zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii.

Ks. Proboszcz