Błogosławieństwo stołu w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

przez admin

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka…