W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu cieszyńskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (dwa ogniska) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, iż dalsze rozwijanie się tej groźnej choroby skutkować może całkowitym administracyjnym uśmierceniem drobiu w gospodarstwach i dużymi stratami dla hodowców drobiu.  Zwracam się zatem z prośbą o poinformowanie parafian o ciążących na nich obowiązkach, m. in. takich jak:   
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w zamkniętych budynkach – bez jakiegokolwiek kontaktu z innym drobiem i dzikimi ptakami i ich odchodami.  
2) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,  
3) karmienie drobiu wyłącznie w budynkach inwentarskich,   
4) przechowywanie karmy dla ptaków w sposób zabezpieczający ją przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
5) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w tym celu, oraz bieżące odkażanie odzieży wraz ze sprzętem służącym do obsługi drobiu.   Należy dodać, że na obszarze powiatu cieszyńskiego znajduje się obecnie na fermach ponad 1 mln szt. drobiu i obowiązek ochrony tych stad dyktuje konieczność bardzo restrykcyjnego działania – z podjęciem przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie ewentualnej decyzji o zabiciu całego drobiu we wszystkich gospodarstwach znajdujących się w strefach zwalczania ptasiej grypy włącznie.    
Bogusław Kubica Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie