Z przykrością informujemy, że w poniedziałek 20 listopada 2023 r. zmarł śp. ksiądz Jacek Nowak z rocznika święceń 1982. Był emerytowanym proboszczem Parafii Świętego Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 25 listopada br. o godzinie 13.00  w naszym kościele, wcześniej o godz. 12.30 różaniec.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.

ŚP. KS. JACEK NOWAK – urodził się 22 czerwca 1956 roku w Świętochłowicach jako syn Stefana i Kazimiery (z d. Mierzwa). Ochrzczony został 12 sierpnia 1956 roku w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudniku nad Sanem. Do roku 1957 jego rodzina mieszkała w Bytomiu, a następnie przeprowadziła się do Katowic-Ochojca. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej a następnie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego. Pierwszy raz do Komunii Świętej przystąpił w Parafii Świętego Jacka w Katowicach.
Tam także, 13 września 1968 roku, przyjął sakrament bierzmowania. Od drugiej klasy szkoły podstawowej, przez ponad 10 lat był ministrantem.
W 1975 roku, po zdaniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, w którym rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. Pięć lat później śląskie seminarium zostało przeniesione do Katowic. W czasie formacji seminaryjnej podjął pracę w Przedsiębiorstwie Polmozbyt w Katowicach.
Święcenia diakonatu otrzymał 8 marca 1981 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Mysłowicach z rąk biskupa Herberta Bednorza, który też, 8 kwietnia 1982 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, udzielił mu święceń prezbiteratu.
Pierwszą placówką, do której został posłany 15 maja 1982 roku, była Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, gdzie pełnił posługę wikariusza. Dnia 19 sierpnia 1982 roku został skierowany do Parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi  w Katowicach-Brynowie z przeznaczeniem do posługi
w tymczasowej kaplicy na osiedlu „Wodospady”, gdzie miał powstać nowy kościół. Po utworzeniu przy kaplicy Parafii Świętej Rodziny i Świętego Maksymiliana Kolbego w Katowicach-Brynowie został w niej mianowany wikariuszem. W 1987 roku na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień magistra teologii. Pracę magisterską napisał na temat: „Praca zawodowa a apostolstwo”.
Posługę wikariusza pełnił w następujących Parafiach: Świętej Barbary w Strumieniu (1986-1989), Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Boronowie (1989-1990), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim (1990-1992), gdzie katechizował w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy Szkole nr 7, Liceum Ogólnokształcącym nr 1, Liceum Zawodowym oraz Zasadniczej Szkole Rolniczej w Wodzisławiu Śląskim; później posługiwał w Parafii Świętego Jerzego
w Mszanie (1992-1994), gdzie był katechetą w szkole zawodowej w Jastrzębiu-Zdroju.
Od dnia 29 sierpnia 1994 roku podjął posługę kapelana w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na terenie Parafii Świętego Krzysztofa w Tychach. W tym czasie mieszkał w Parafii Świętego Maksymiliana w Tychach. Następnie został posłany do Parafii Bożego Ciała w Kończycach, gdzie posługiwał jako wikariusz ucząc także katechezy Szkole Podstawowej nr 35 oraz Liceum Sztuk Plastycznych.
Dnia 1 sierpnia 1998 roku został mianowany administratorem Parafii Zmartwychwstania Pańskiego
w Kalwarii Pszowskiej, a rok później proboszczem tejże parafii. W tym czasie katechizował w Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach. Powierzono mu także duszpasterstwo nauczycieli
w dekanacie Pszów.
W 2010 roku został proboszczem Parafii Świętego Antoniego z Padwy w Orzeszu-Zgoniu, pełniąc tę posługę dwa lata. Czas emerytury spędził na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.
Zmarł 20 listopada, w 68. roku życia i 42. roku kapłaństwa.

/tekst za: https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/ostatnio-zmarli/2985-sp-ks-jacek-nowak/