Od dnia 13 czerwca bieżącego roku zostały zmienione limity wiernych w kościele:
Od 13 czerwca 2021 – 50% wszystkich miejsc
Od 26 czerwca 2021 – 75% wszystkich miejsc
Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione.