1. Decyzję o terminie i organizacji uroczystości pierwszokomunijnych podejmuje ks. proboszcz wraz z rodzicami, po uprzedniej konsultacji.

2. Należy uwzględnić faktyczny stan przygotowania dzieci.

3. Trzeba przeprowadzić spotkania formacyjne dla dzieci i rodziców dotyczące:

  • Spowiedzi świętej
  • Uczestnictwa we Mszy Świętej
  • Przebiegu uroczystości komunijnej

4. Możliwe są następujące formy organizacji uroczystości pierwszokomunijnych:

  • dla wszystkich dzieci;
  • w mniejszych grupach;
  • indywidualne.

5. Wyboru formy należy dokonać przy uwzględnieniu norm sanitarnych obowiązujących w danej świątyni (ilość osób, odpowiednie odstępy między wiernymi). Należy również wziąć pod uwagę konieczność uczestniczenia w uroczystości przynajmniej rodziców dziecka i chrzestnych.

6. Sposób przyjmowania Komunii Świętej przez dziecko (do ust lub na rękę) powinien być ustalony w trakcie konsultacji ks. proboszcza z rodzicami. Proboszczowie powinni przygotować każde dziecko do obydwu sposobów przyjmowania Komunii Świętej. Byłoby pożądane, gdyby cała grupa przyjmowała Komunię Świętą w jeden sposób.

7. Przy spowiedzi św. dzieci należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja, folia, niecałowanie stuły, ewentualnie osobne pomieszczenie z konfesjonałem).

8. Należy zrezygnować z wszelkich form towarzyszących: uroczyste procesje, pokropienie, popołudniowe nabożeństwo. Rezygnujemy ze zdjęć grupowych.